Artykuły w Biuletynie OSM

Biuletyn nr 4 (17) 2004, s. 7

Śmieci – kłopot czy obowiązek?

Biuletyn nr 3 (22) 2005, s. 2

Cenne śmieci. (jak segregować).

Biuletyn nr 3 (22) 2005, s. 1

Utrzymanie czystości i porządku w mieście.

Biuletyn nr 2-3 (32-33) 2007, s. 11

Za ile i dokąd będziemy wywozić śmieci z Olsztyna?

Biuletyn nr 1 (45) 2013, s. 5

Co zrobić z elektro-śmieciami?

Biuletyn nr 1 (34) 2008, s. 3

Odpowiedź: Jerzy Szmit.

Biuletyn nr 1 (34) 2008, s. 2-3

Główne problemy w 2008 roku: Śmieci.