Trochę historii

 

Początki naszej Spółdzielni sięgają lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku. Dnia 13 maja 1959 roku zarejestrowano Przyzakładową Spółdzielnię Mieszkaniową „Kolejarz”, działającą na terenie Olsztyna, której celem było zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych swych członków – jak nietrudno się domyślić – rekrutujących się z pracowników Polskich Kolei Państwowych. W ciągu kolejnych lat przyjmowano coraz więcej członków spoza kolejarskiej branży, aż wreszcie w 1968 roku zmieniono nazwę na Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz”, która w tym samym roku połączyła się z Pracowniczą Spółdzielnią Mieszkaniową „Łyna”, a nazwę Olsztyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa przyjęła w 1969 roku. W 1974 roku Walne Zgromadzenia Członków OSMLW i Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Nasz Dom” podjęły uchwały o połączeniu się tych dwóch spółdzielni. Z kolei w 1986 roku nastąpił podział na Olsztyńską Spółdzielnię Mieszkaniową, działającą w Olsztynie, Barczewie i Dywitach, oraz Spółdzielnię Mieszkaniową „Grunwald”, działającą na terenie miasta i gminy Olsztynek. W 1987 roku z zasobów dotychczasowej OSM wydzielono nieruchomości położone w Barczewie, tworząc tam Spółdzielnię Mieszkaniową „Rodło”. Od tego czasu nieprzerwanie działa Olsztyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa.

Wśród kilkunastu istniejących w Olsztynie spółdzielni mieszkaniowych jesteśmy jedną z największych i najstarszych. Spółdzielnia aktualnie zrzesza 6000 członków. Obecnie (stan na 31.12.2013 r.) OSM zarządza i administruje 227 budynkami wielorodzinnymi, w których jest 6591 mieszkań o łącznej pow. użytkowej 318.437,41 m2, oraz 1 domem jednorodzinnym. Najwięcej jest budynków 35-letnich – jest ich 53.
Ponadto w zasobach Spółdzielni jest 195 lokali użytkowych o pow. 20.183,82 m2 (w tym 131 należy do Spółdzielni i jest wynajmowanych, 50 lokali jest własnościowych, 14 stanowi odrębną własność) oraz 290 garaży (w tym 6 należy do Spółdzielni i jest wynajmowanych, 236 jest własnościowych, 48 stanowi odrębną własność).
Spółdzielnia nasza istnieje ponad pół wieku, ale w ciągu ostatnich lat doprowadziliśmy do tego, że nawet najstarsze domy dorównują już stanem technicznym i warunkami zamieszkania nowym budynkom.

OSM systematycznie powiększa swoje zasoby. Mieszkania oddawane do użytku w ostatnich latach, choć jest ich mniej niż w latach poprzednich, wybudowane zostały w nowych technologiach, energooszczędne (do obniżenia kosztów ciepła wykorzystano solary), z indywidualnym rozliczaniem mediów, o zróżnicowanej powierzchni (od małych, jednopokojowych, do dużych, nawet dwupoziomowych), z możliwością indywidualnej aranżacji wnętrz, a w kompleksie budynków przy ul. Iwaszkiewicza znajduje się podziemny parking dla mieszkańców. Zasoby Olsztyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zlokalizowane są w atrakcyjnych punktach miasta – zarówno w centrum Olsztyna, jak też na jego obrzeżach, nad jeziorem, w sąsiedztwie lasów, w różnych osiedlach Olsztyna, a także w Dywitach.

Jako pierwsza w Olsztynie OSM zakończyła długofalowy program termomodernizacji budynków: docieplono ściany, naprawiono dachy, zainstalowano nowoczesne urządzenia pomiarowe wody i centralnego ogrzewania. Na bieżąco trwa porządkowanie otoczenia, poprawianie estetyki i funkcjonalności posesji – w tym zakresie Spółdzielnia występuje do władz miasta i wspólnot mieszkaniowych o wspólne inwestowanie w polepszanie infrastruktury osiedlowej.

Od 1999 roku Spółdzielnia zabiegała o utworzenie w mieście parku, który docelowo zajmowałby tereny wzdłuż rzeki Łyny w granicach miasta. W koncepcji, wykonanej na zlecenie OSM przewidziano ciągi spacerowe i ławeczki między skupiskami zieleni, oczkami wodnymi i altanami, ścieżkę rowerową, boiska do piłki nożnej, siatkówki, koszykówki i tenisa, górkę saneczkową, kawiarenki i małą gastronomię. Powstałby ciąg komunikacyjny biegnący wzdłuż Łyny przez całe miasto od południowej do północnej jego granicy, łącząc wszystkie osiedla miasta. Dzięki temu poprawiłoby się bezpieczeństwo i estetyka osiedli, polepszając tym samym warunki życia mieszkańcom. Byłoby to miejsce wypoczynku nie tylko dla olsztynian, ale też atrakcja rekreacyjna dla turystów. Zebranie Przedstawicieli Członków OSM, obradujące 15 kwietnia 2005 roku, wystąpiło do Prezydenta Olsztyna z wnioskiem o nadanie przyszłemu parkowi imienia Jana Pawła II.

Skutkiem starań naszej Spółdzielni – przy wsparciu SM „Pojezierze”, której prezes Zenon Procyk był wówczas radnym miejskim – Rada Miasta Olsztyna w październiku 2002 roku podjęła uchwałę przyznającą spółdzielniom 90-procentową bonifikatę w cenie gruntów przekształcanych z wieczystego użytkowania we własność – dzięki temu spółdzielcy ponieśli koszty w wysokości tylko 10% ceny tych gruntów i mogli się uwłaszczyć nie ponosząc wysokich kosztów, wynikających z wysokości ceny rynkowej gruntów w Olsztynie.
Spółdzielnia prowadzi też działalność kulturalną: ma dwa kluby kultury – „Alternatywę” i „Astrę”, w których mieszkańcy uczestniczą w atrakcyjnych zajęciach kulturalno-oświatowych i sportowo-rekreacyjnych.

Zasoby OSM podzielone były na osiem osiedli, które mają swoje historyczne numery i nazwy.

I Mleczna, II Polna – Profesorska, III Gotowca – Korczaka, IV Osińskiego – Lengowskiego, V Zatorze, VI Grunwaldzka – Smętka, VII Śródmieście I, VIII Śródmieście II.

Obecnie zasoby OSM podzielone zostały  na sześć osiedli, które mają swoje historyczne numery i nazwy.
I Mleczna, II Polna-Heweliusza-Osińskiego, III Borkowskiego-Korczaka,  IV Zatorze, V Grunwaldzka-Smętka, VI Śródmieście.
Każde z osiedli ma swoją Radę Osiedla, wybieraną co trzy lata przez zebranie członków danego osiedla, która wyraża opinie i oczekiwania mieszkańców wobec organów Spółdzielni.