Organy

 

Organami Spółdzielni są: Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza, Zarząd i Rady Osiedla.

Najwyższym organem Spółdzielni jest Walne Zgromadzenie, którego kompetencje, tryb zwoływania i obradowania określa Statut OSM zgodnie z Prawem spółdzielczym i ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych.

 

RADA NADZORCZA

 

Skład Rady Nadzorczej obecnej kadencji (2019 – 2022) został wybrany przez XI Walne Zgromadzenie, które obradowało w częściach w dniach 27, 28, 30, 31 maja i 3 czerwca 2019 r.

Zgodnie z przepisami Statutu, Rada Nadzorcza liczy od 11 do 17 członków, wybranych spośród członków Spółdzielni na 3-letnią kadencję. 

Bogdan Radwańskiprzewodniczący RN, Piotr Matusiewicz – zastępca przewodniczącego RN, Krystyna Uzdowska – sekretarz RN, Alicja Kochmańska – przewodnicząca komisji rewizyjnej, Wiktoria Szemplińska – przewodnicząca komisji mieszkaniowej, Witold Rodzewicz – przewodniczący komisji technicznej, Henryk Bolejko, Jan Dudko, Piotr Grabowski, Jadwiga Kubaszak, Stefan Lisiecki, Jan Mickun, Iwona Ogrodowczyk, Grzegorz Rachubka, Krystyna Redżepi, Robert Sołkiewicz.

 

Poszczególni członkowie uczestniczą w pracach komisji:

 

Komisja rewizyjna:

Alicja Kochmańska, Henryk Bolejko, Jan Dudko, Grzegorz Rachubka, Krystyna Redżepi.

 

Komisja mieszkaniowa:

Wiktoria Szemplińska, Henryk Bolejko, Jan Dudko, Stefan Lisiecki, Iwona Ogrodowczyk, Grzegorz Rachubka, Robert Sołkiewicz, Krystyna Uzdowska.

 

Komisja techniczna:

Witold Rodzewicz,Henryk Bolejko, Piotr Grabowski, Jadwiga Kubaszak, Piotr Matusiewicz, Jan Mickun.

 

ZARZĄD

Jerzy Okulicz prezes Zarządu, pełniący funkcję od 01.08.1997 r.

Mieczysław Budny zastępca prezesa ds. ekonomicznych (równocześnie główny księgowy), pełniący funkcję od 31.12.2013 r.

 

RADY OSIEDLOWE

Osiedle Mleczna.

Osiedle Polna – Heweliusza – Osińskiego.

Osiedle Borkowskiego – Korczaka.

Osiedle Zatorze.

Osiedle Grunwaldzka – Smętka.

Osiedle Śródmieście.