Zapytanie Ofertowe

Olsztyńska Spółdzielnia mieszkaniowa z siedzibą ul. Szarych Szeregów 5, 10-079 Olsztyn ogłasza nabór ofert na utrzymanie terenów zielonych w zakresie:

1a) koszenie trawy łącznie z wywozem pokosu - cena ………brutto za 1m2 , grabienie i pryzmowanie pokosu po stronie Spółdzielni

1b) koszenie trawy - cena ………brutto za 1m2 , grabienie i wywóz pokosu po stronie Spółdzielni

2a) cięcie krzewów (żywopłotu) łącznie z wywozem pokosu cena …….brutto za 1m2 , grabienie i pryzmowanie pokosu po stronie Spółdzielni

2b) cięcie krzewów (żywopłotu) cena …….brutto za 1m2 , grabienie i wywóz pokosu po stronie Spółdzielni

Powierzchnia trawników w zasobach OSM 272 235 m2

Powierzchnia krzewów w zasobach OSM 41 774 m2

Dopuszcza się zlecenie utrzymania tylko części terenów zielonych.

Oferty należy składać w sekretariacie pok. 101 siedziby Spółdzielni.

Termin składania ofert 11.06.2018r.