Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Olsztyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Olsztynie w latach 2021-2022 zainstalowała na dachach 43 budynków instalacje fotowoltaiczne o sumarycznej mocy 710,85 kWp.

Szacowana roczna produkcja energii elektrycznej wyniesie 650 000 kWh/rok.

Na budowę instalacji PV została pozyskana pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w kwocie 3 941 473,58 zł.