Artykuły w Biuletynie OSM

Biuletyn nr 1 (25) 2006, s. 6

Remonty dróg i chodników miejskich.

Biuletyn nr 6 (12) 2003, s. 7

Boiska w rękach Rady.

Biuletyn nr 1 (7) 2003, s. 7

Autobusy miejskie dla osiedla.

Biuletyn nr 6 (6) 2002, s. 8

Wspólne drogi.

Biuletyn nr 5 (5) 2002, s. 2

Komunikacja Miejska dla osiedla.