Biuletyn nr 1 (45) 2013, s. 8

Czy dla wszystkich cena gazu spadnie o 10%?