Biuletyn nr 3 (36) 2009, s. 3

Uwaga! Ostrożnie z gazem.