Biuletyn nr 7 (13) 2003, s. 6

Uwaga! Ostrożnie z gazem!