Ciepło

 PRYWATYZACJA Spółki MPEC

 

W związku z planowaną przez władze miasta w latach 2014-2018 prywatyzacją Spółki MPEC, domagamy się:

  1. Jawności w podejmowaniu decyzji dotyczących procesu wyprzedaży majątku komunalnego, w tym rozpoczętego procesu prywatyzacji spółki MPEC,
  2. Dostarczania pełnych informacji o przebiegu procesu prywatyzacji spółek komunalnych oraz skutkach finansowych dla mieszkańców – nie wyrażamy zgody na to, aby mieszkańcy budownictwa wielorodzinnego płacili 12-proc. dywidendę przyszłemu nabywcy spółki ciepłowniczej.

Miasto zamierza realizować projekt budowy nowej elektrociepłowni wraz ze spalarnią odpadów za ok. 0,5 mld zł. Inwestycja ma być realizowana w formie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, a pakiet większościowy ma należeć do prywatnej firmy. Rynek ciepła w Olsztynie ma zostać oddany spółce celowej na 30 lat.

Oznacza to przejęcie udziałów firmy miejskiej przez prywatnego inwestora, któremu miasto chce zagwarantować 8-12 % roczną rentowność zainwestowanego kapitału - ujawnił prezes MPEC-u Konrad Nowak na spotkaniu Rady na Rzecz Rozwoju Ciepłownictwa, która odbyła się w siedzibie MPEC-u w dniu 2 kwietnia 2014 r.

W praktyce spowoduje to, że koszty budowy elektrociepłowni poniosą mieszkańcy w opłatach za ciepło.

Działania związane z prywatyzacją firm komunalnych uzyskują poparcie obecnie rządzących ugrupowań politycznych. Świadczy o tym porozumienie podpisane pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego (Bankiem Państwowym) a funduszem, który dysponuje i obraca środkami finansowymi obywateli.

8 października 2014 r.. Bank Gospodarstwa Krajowego oraz rządowa spółka Polskie Inwestycje Rozwojowe (P.I.R.), które wspólnie realizują rządowy program inwestycje polskie, podpisały umowę o utworzeniu Funduszu Infrastruktury Samorządowej. Fundusz ten ma kupować nowe udziały spółek komunalnych albo odkupować udziały tych spółek, zapewniając w ten sposób samorządom pieniądze na nowe inwestycje lub na spłatę długów. W praktyce działanie funduszu będzie wiązać się z prywatyzacją majątku samorządowego. Spółki komunalne będą zmotywowane do tego, aby generować dywidendę, gdyż fundusz będzie inwestować pieniądze, aby na tym zarobić, tj. osiągnąć zyski z komunalnej spółki. Więcej w artykule z Gazety Wyborczej „Inwestycje Polskie chcą pomóc samorządom” z dnia 9 października 2014r.