Apele w sprawie budownictwa mieszkaniowego

2015 r.

Apele przyjęte przez VII Walne Zgromadzenie OSM uchwałą nr 16/15.

Apel w sprawie budownictwa mieszkaniowego.

2014 r.

Apele przyjęte przez VI Walne Zgromadzenie OSM uchwałą nr 15/14.

Apel w sprawie budownictwa mieszkaniowego