Przetarg na zbycie działki ul. Heleny w Olsztynie

Olsztyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 57 o powierzchni 6023 m2 w obrębie 141 (ul. Heleny) w  Olsztynie Gutkowo. (całościowo) lub po podziale przedmiotowej działki na 11 mniejszych.


Dla terenu, na którym leży przedmiotowa działka przygotowano Plan Zagospodarowania Przestrzennego oznaczony, jako MN  (mieszkalnictwo niskie jednorodzinne). OSM opracowała wstępny Projekt zagospodarowania działki, z którego wynika, iż na przedmiotowej działce   może być zlokalizowanych 11 budynków szeregowych. Dla inwestycji uzyskano warunki przyłączenia do instalacji gazowej, podłączenie do sieci wodociągowo kanalizacyjnej oraz warunki podłączenia do sieci elektroenergetycznej. Uzyskano warunki techniczne odprowadzenia  wód opadowych oraz opracowano Plan zagospodarowania terenu działki. Ustalono minimalną cenę sprzedaży na kwotę 1.100.000 zł brutto

Powierzchnia użytkowa 1 budynku szeregowego wg. wstępnej koncepcji wynosi 145.70 m2

Przystępujący do przetargu winien zapoznać się z Projektem koncepcyjnym zabudowy działki oraz z Umową przedwstępną sprzedaży – do wglądu w siedzibie OSM pokój nr 206.                 

Ofertę z napisem „Zakup działki” złożyć w siedzibie Spółdzielni p. 101 przy ul. Szarych Szeregów 5 do dnia 16.08.2022r. godz. 9:00. Przetarg odbędzie się dnia 16.08.2022 r. o godzinie 10:00  w siedzibie OSM pok. 101.

Spółdzielnia zastrzega prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Informacja telefoniczna w sprawie przetargu  Sławomir Milewski  tel. 663–404–075

 
Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego i ma jedynie charakter informacyjny.